Vi har alla sett vilka fantastiska bilder som kan göras med Adobes hitprogram Photoshop. Allt ifrån professionella bilder till humoristiska memes som svämmar över internetet idag nu när allt flera får tillgång till bildredigeringsprogram. Men för de flesta så är Photoshop ganska svårt att komma in i. När du startar programmet så presenteras du av tusentals tekniker och inställningar, det är svårt att veta vart man ska börja. Tro mig, så har alla Photoshop proffs känt sig en gång i tiden. För att kunna lära sig programmet ordentligt så måste man börja helt från början och lära sig hur programmets interface fungerar, basfunktioner som import/export och olika filformat samt de olika huvudverktygen och hur de fungerar. Nedanför har vi bäddat in en YouTube video som förklarar allt i detalj och är en mycket bra serie att börja med. Serien är på svenska vilket är ovanligt då de flesta väljer att producera på engelska p.g.a. större räckvidd, men för ett redan komplicerat program kan det vara bra att få instruktionerna på modersmålet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *